Obrzek pluc oedema pulmonalis

Obrzek pluc  oedema pulmonalis

Obrzęk płuc jest to stan kliniczny będący wynikiem masywnego przemieszczenia płynów z włośniczek płucnych (drobne naczynia) do tkanki śródmiąższowej i pęcherzyków płucnych.Zjawisko to spowodowane jest wzrostem ciśnienia w łożysku naczyniowym płuc.

Przyczyny obrzęku płuc:

SERCOWO - NACZYNIOWE

nagłe pogorszenie funkcji mięśnia sercowego u pacjentów z niewydolnością serca;

zawał serca, ostry stan niedokrwienny mięśniówki serca;

nadciśnienie tętnicze;

zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np.zwężenie zastawki mitralnej powodujące zastój krwi w płucach;

udar mózgu - Insultus cerebri

PŁUCNE

zapalenie płuc;

zachłyśnięcie płynami;

reakcje alergiczne,choroba wysokościowa,drenaż opłucnej;

INNE

przewodnienie pacjenta;

zbyt niska podaż białka powodująca spadek ciśnienia osmotycznego a co za tym idzie ucieczke płynów z naczyń;

retencja płynów w przebiegu niewydolności nerek;

Objawy:

duszność (subiektywne uczucie braku tchu), często występuje sinica (zasinienie powłok ciała , warg,języka,śluzówek);

częstym objawem jest kaszel, nadmierna potliwość, obserwuje się przepełnienie żył szyjnych;

przymusowa pozycja siedząca - orthopnoe - pacjen siedząc na krześle, krawędzi łóżka wykorzystuje dodatkowe mięśnie oddechowe - ułatwia mu to oddychanie;

osłuchowo stwierdza się trzeszczenia nad całymi polami płucnymi;

pobudzenie psychoruchowe;przyspieszona czynność serca;