Terapia genowa chorób serca

Terapia genowa chorób serca

Naukowcy opracowali nową terapię genową chorób serca - donosi najnowszy numer "Nature Medicine".

Wiele schorzeń układu krwionośnego wynika z niewydolności mięśnia sercowego. Na jego tle może dochodzić do przewlekłych schorzeń, np. choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, przerostu lewej komory serca, a nawet zawału i zatrzymania pracy serca.

Grupa amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego pod kierunkiem dr Kennetha Chiena opracowała nową terapię genową niewydolności mięśnia sercowego.

Wykorzystali oni gen o nazwie fosfolamban, kodujący białko regulujące wnikanie wapnia do komórek mięśnia sercowego, co jest niezbędne dla ich prawidłowej pracy.

DNA zawierające leczniczy gen wstrzykuje się bezpośrednio do tętnic wieńcowych otaczających serce. Pozwala to na ekspresję genu i produkcję białka fosfolambanu przez komórki serca przez kilka miesięcy po wstrzyknięciu.

W warunkach eksperymentalnych możliwe było przywrócenie prawidłowej akcji serca na 29 do 30 tygodni po wstrzyknięciu DNA. Udało się także zatrzymać przerastanie lewej komory serca i niedotlenienie komórek mięśnia sercowego.

Nowa terapia genowa jest specyficzna dla komórek serca, co oznacza, że dostarczany gen działa dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. Jest to pierwszy krok do skutecznego opanowania schorzeń układu krążenia wynikających z niewydolności komórek mięśnia sercowego.