TEST WYSIŁKOWY EKG NA ROWERZE STACJONARNYM

TEST WYSIŁKOWY EKG NA ROWERZE STACJONARNYM

Badanie wysiłkowe EKG (inaczej test wysiłkowy EKG) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego jakim jest jazda na rowerze stacjonarnym. W czasie wysiłku mogą w zapisie EKG pojawić się zmiany, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG.

Badanie wykonuje się:

- przy podejrzeniu choroby wieńcowej (najczęściej bóle w klatce piersiowej),

- po zawale serca,

- po zabiegu rozszerzania zwężonych tętnic wieńcowych za pomocą balonu lub założeniu sprężynki rozszerzającej chorą tętnicę (tzw. stent)- aby ocenić czy nastąpiła poprawa ukrwienia serca,

- po operacji serca (by-pass) aby ocenić czy nastąpiła poprawa ukrwienia serca.

Badanie służy do:

- wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego,

- oceny arytmii czyli zaburzeń rytmu pracy serca podczas wysiłku u osób z zaburzeniami rytmu serca niekiedy trzeba wykonać test wysiłkowy aby sprawdzić czy w czasie wysiłku fizycznego nie pojawia się groźna dla pacjenta arytmia,

- oceny ciśnienia tętniczego - w czasie wysiłku mogą występować nieprawidłowe wartości ciśnienia, które w życiu codziennym mogą zagrażać pacjentowi,

- oceny wydolności fizycznej pacjenta.

W trakcie badania mogą u osób chorych pojawić się objawy niedokrwienia lub niewydolności serca:

- bóle w klatce piersiowej,

- duszność,

- zawroty głowy.

Objawy najczęściej ustępują po zakończeniu badania - należy o nich poinformować prowadzącego badanie lekarza.U osób z zaawansowaną chorobą wieńcową może dojść do zaostrzenia dolegliwości oraz konieczności umieszczenia pacjenta w szpitalu.