Ochrona serca

Ochrona serca

Perfuzyjny

Termin określający rodzaj cewnika zakończonego balonem. Na końcu cewnika znajdują się otwory umożliwiające swobodny przepływ krwi przez tętnicę w czasie napełniania balonu. Taka budowa cewnika zabezpiecza mięsień serca przed niedokrwieniem w czasie napełniania balonu.

Pole elektromagnetyczne

Niewidoczne fale wytwarzane przez urządzenia elektryczne włączane do kontaktu lub zasilane z baterii.

Programator

Zewnętrzny komputer używany do programowania generatora impulsów. Za pośrednictwem programatora odbierane są także informacje dotyczące zawartych w pamięci generatora zdarzeń, które wystąpiły od czasu ostatniej wizyty. Progamator umożliwia lekarzowi dokonywanie zmian w nastawieniu funkcji generatora, już po jego wszczepieniu, w celu jak najskuteczniejszego leczenia arytmii. Za pośrednictwem programatora lekarz ocenia także stan naładowania baterii.

Przedsionki

Jamy serca znajdujące się w jego “górnej” części, wyróżnia się prawy i lewy przedsionek. Napływająca do serca krew przez przedsionki przepływa do komór serca (jam serca znajdujących się w jego dolnej części).

Przezskórna angioplastyka wieńcowa (percutaneous transluminal coronary angioplasty - PTCA)

Przezskórna angioplastyka wieńcowa jest minimalnie inwazyjnym zabiegiem polegającym na rozszerzeniu zwężonej lub zamkniętej tętnicy wieńcowej za pomocą cewnika z balonem.